Avanso taisykles

Klientas yra pilnai susipažinęs su preke, kurią planuoja nusipirkti.
Klientas pasirašydamas sutinka įsipareigoti sumokėti visą nurodytą bendrą sumą. Priešingu atveju,
kliento paliktas avansas pasiliekamas kaip įsipareigojimų netesybos.
Pasirašydamas patvirtina , jog visa jo pateikta informacija bei duomenys yra teisingi. Jeigu prekės
negalima pristatyti dėl kliento kaltės per 14 kalendorinių dienų (t.y.nėra galimybės susisiekti, klientas
vengia kontakto ar kitais būdais trugdo įvykdyti pilną užsakymą) prekės avansas yra pasiliekamas MB
SILISA įmonei ir negrąžinamas klientui, o prekės pristatymas yra atšsaukiamas.